Destillat Sthlm 2018

Mässan för whisky, rom och öviga spritdrycker på Stockholm Waterfront 9-10 februari 2018.

Prisinformation

MONTERPRIS För obyggd yta á 1 395 kr/kvm exkl. moms, minst 6 kvm. ANMÄLNINGSAVGIFT Anmälningsavgiften á 2 500 kr exkl. moms faktureras vid anmälan. I anmälningsavgiften ingår en elansluting 10A/230V, montervägg och en presentation av ert företag med logotyp och länk till er hemsida på vår hemsida, www.destillatsthlm.se. SAMUTSTÄLLNINGSAVGIFT 1 500 kr exkl. moms tas ut i samband med fler utställare i en monter. Samutställare får en egen presentation på hemsidan.

Villkor för bokning

Betalningsvillkor: Anmälningsavgiften á 2 500 kr faktureras i samband med bokning, betalningsvillkor 10 dagar. Platshyran faktureras 90 dagar innan mässan, betalningsvillkor 30 dagar. Vid betalning efter förfallodagen förbehåller vi oss rätten att ta ut dröjsmålsränta á 2% per månad. Platshyra och anmälningsavgift samt eventuella extra beställningar ska vara oss tillhanda innan mässan för att få tillträde till er bokade monter. Vid avbokning senare än 4 veckor innan mässans genomförande debiteras 50% av platshyran samt eventuella extra beställningar. Vid avbokning senare än 2 veckor innan mässans genomförande debiteras hela platshyran, eventuella extra beställningar samt anmälningsavgift.

Boka mässan