En Öl & Whiskymässa 19-20 april 2024

Villkor för bokning

Betalningsvillkor 20% av platshyran faktureras och förfaller till betalning 180 dagar före mässans öppnande. Resterande platshyra förfaller till betalning 60 dagar före mässan. Tekniska tjänster förfaller till betalning 14 dagar före mässans öppnande. Faktura utsändes 30 dagar före förfallodag. Vid betalning efter förfallodagen tillkommer dröjsmålsränta med 2% per mån. Annullering av kontrakt medför icke befrielse från erläggande av beställd platshyra. Moms tillkommer på alla priser.

Boka mässan